Klobouky

      Vítejte ve farnosti Valašské Klobouky

POZVÁNKY

Adorace

V pátek 4.9. po mši svaté bude prvopáteční adorace zakončená chválami. Při adoraci budeme prosit za problémy, starosti a bolesti v našich rodinách. Kdo chce, může si přinést úmysl napsaný na lístku a vložit do košíku, který bude přichystaný na stolečku. Tyto úmysly budou při prosbách přečteny a předloženy Pánu Ježíši.

Farní pouť na Sv. Hostýn

V neděli 6. záři se uskuteční farní pouť na Sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete do úterý u paní Heleny Cigánkové na tel. čísle 608 563 471,.Ve vývěskách jsou plakátky.
Odjezdy autobusů:
autobus č.1: pojede z náměstí ve Val. Kloboukách v 6:30 hod Přes Lačnov (asi 6:45 hod).
autobus č.2: pojede z náměstí ve V.K. v 6:30, od Polikliniky 6:35' z Poteče 6.40, z Val. Příkaz 6:45,ze Študlova 6:50 hod.
Sraz obou autobusů u motorestu v Lidečku cca 7.15 hod.

Centrum pro rodinu zve na :

Setkání pro ženy

Seminář, který vede psycholožka Mgr. Irena Smékalová.
Ve čtvrtek 3. září 2015 od 9 do 12 hod v sále Podnikatelského centra ve Val. Kloboukách. Cena: 150,- Kč.

Kurz přirozeného plánování rodičovství

Další kurz symptotermální metody pro snoubence a manželské páry začne ve středu 9. září 2015 v 18 hod. ve společenském sále kostela P. Marie Karmelské v Dolní Lhotě. Jedná se o 4 setkání, vždy po měsíci. Kurz by tedy měl skončit v prosinci.
Přihlášky: tel. 732127091, email: ceprovalk@seznam.cz

Nabídka semináře Život v Duchu

Od letošního září bude ve farnosti probíhat seminář na prohloubení víry v Boha s názvem: "Život v Duchu". Skrze seminář mají být účastníci uschopněni k tomu, aby svůj život novým způsobem utvářeli z Ducha Ježíšova a z jeho síly. Postupně se v semináři zaměříme na tři Božské osoby - Boha Otce, Ježíše Krista a na Ducha svatého. Seminář vede k tomu, aby účastník novým způsobem pohlédl na Boha jako na laskavého a milujícího stvořitele, který se chce dávat každému v plnosti. Dále seminář vede k aktivnimu začlenění do života církve a farnosti v rámci možností účastníka semináře. Seminář je určený pro každého zájemce, avšak je nezbytné dodržet určitá pravidla. Také je potřeba počítat s délkou semináře, což je vždy 2 hodiny týdně po dobu 3 měsíců. Více informací na plakátcích vzadu či na vývěsce, nebo osobně u o. Františka nebo u Rosti Šerého.

UDÁLOSTI

Tábor Ledové Království - Valašská Bystřice


foto Jana Šerá

Pouť na Hložci


foto www.krekov.cz

Slavnost zasvěceného života


foto


Přijímání Val. Klobouky

foto Vojta Trčka


Biřmování 2015

foto Helena Martinková


Tradiční svěcení motorek

foto nasevalassko


9. Farní valentýnský ples ve Študlově

foto cpr


Uvolněte se prosím


video Vojta Trčka


Scénka z Křesťanského plesu ve Val. Kloboukách 10. 1. 2015
Křesťanský ples

foto Farizej


Juditina cesta

V rámci klobuckého jarmeku pořádalo Centrum pro rodinu adventní muzikálový příběh.

foto


Tábor Robin Hood

Centrum pro rodinu pořádalo o podzimních prázdninách na chatě v Lužné tábor na téma Robin Hood.

foto


Tábor PoPouPo

Představ si poušť, všude kolem Tebe je písek, žhavé slunce... A představ si, že právě v tomto nehostinném místě začíná náš příběh. Na severu této pouště stála Studna, díky svému prameni byla nadějí a záchranou pouštního lidu... celý článek

foto Věrka Hrubčíková


Mše sv. ve Val Příkazech

foto


Cyrilometodějská pouť

foto


Přijímání Valašské Klobouky

foto Vojta T.


Přijímání Študlov

foto Vojta T.


Slavnost manželství

Centrum pro rodinu pořádalo v rámci Roku rodiny Slavnost manželství. Mši svatou za jubilanty sloužil o.Karel.

foto Vojta Trčka


Děkanátní pouť rodin

Je neděle 18. 5. 2014 po obědě. S manželem pijeme naše tradiční „kafíčko“, tentokráte zrychlené. Chceme jet na Pouť rodin do Pozlovic. Ve dvě je mše. Nestíháme, jako obvykle.Ukáže se však, že nejsme jediní a mešká samotný kněz, který slouží mši sv. (ach ty zrádné objížďky a policejní hlídky). A pak už to vypukne:... celý článek

Pořádalo Centrum pro rodinu a některé farnosti.
foto Helena Martinková


In víkend Kelč

Centrum pro rodinu pořádalo 28.2 až 3.3. na faře v Kelči zážitkový víkend pro děvčata od 13. až 16. let Vedoucí: Marie Vaňková, Marie Čurečková, Alžběta Fojtíková, Barbora Bělašková a Anna Schnurmacherová.
foto


Farní ples

Študlov 22.2.2014, hudba Miklovci a Patriot
foto


Pošta pro tebe

Scénka z Křesťanského plesu ve Val. Kloboukách 4. 1. 2014


video Vojta Trčka a Marie Trčková

foto Bětka Čadová


Živý betlém

foto S. Floreš


Koncert Adorare

Neuvěřitelnou atmosféru vytvořili fanoušci křesťanské hudební skupiny Adorare tuto neděli v Kulturním domě Klobučan. Koncert při příležitosti vydání a představení třetího alba přilákal stovky lidí všech věkových kategorií.
Při koncertě byly představeny všechny písně z nového alba Nech se vést. Nové CD obsahuje celkem 16 písní a jedná se o autorské písně.

Pokud máte zájem o nové CD nebo zpěvník se všemi autorskými písněmi, navštivte stránky kapely www.adorare.cz , nebo osobně na kaplance v Centru pro rodinu.

foto Martin Vlček


Farní den

foto


Klobucké hody

foto V. Trčka


Dělanovec 18.8.2013

foto V. Trčka


Letní IN

Centrum pro rodinu pořadalo na faře v Horní Lhotě víkend pro děvčata od 13. do 16. let.
foto


Hobit-Cesta tam a zase zpátky

Všechno začalo neočekávaným dýchánkem v jedné hobití noře jistého pana Bilba Pytlíka ve Valašské Bystřici, ve které se sešlo 24 hobitů a trpaslíci, aby se společně vydali na náročnou výpravu k Osamělé hoře... celý článek

foto Bětka Čadová


Alenka v Říši Divů

Tábor pro děti od 1. do 6. třídy se konal od 31.května do 2. června 2013 na faře v Sidonii
Alenka pozvala děti do Anglie na oslavu svých narozenin. Děti na oslavě uviděli bílého králíčka který je zavedl do Říše Divů. Tam děti potkali mnoho dalších podivuhodných bytostí, které je poprosili o pomoc zachránit Říši Divů před zlou Srdcovou královnou Irázebeth. Děti přešli přes velká dobrodružství a legrace, ale také napínavé a váhavé chvíle, kdy děti museli obětovat i svůj strach. Společně s Alenkou, obyvateli Říše a Bílou královnou Mirandou děti dokázali sesadit Irázebeth z trůnu.

foto


S Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu

V Městském muzeu byla ukončena interaktivní výstava nazvaná: S Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu, kterou pořádalo Centrum pro rodinu a Městské muzeum Valašské Klobouky. Během šesti týdnů ji navštívilo asi 1500 dětí a dospělých.
Výstava bude znovu otevřena od poloviny srpna do konce září. foto


Boží Tělo V. Klobouky

foto V. Trčka


Přijímání Val. Klobouky

foto V. Trčka


Přijímání Lačnov

foto V. Trčka


Biřmování

foto V. Trčka


Vzpomínka na misie

lidovemisie.cz


Densing Ívnyng 6.4.2013

foto- Naše Valašsko


Saleziánské misie v Indii

Centrum pro rodinu pořadalo v "inkubátoru" přednášku P. Jaroslava Mikeše SDB o saleziánských misiích v Indii

foto


Arcidiecezní setkání mládeže na Velehradě

U příležitosti světového dne mládeže, který byl ustanoven bl. Janem Pavlem II. již od roku 1985 na Květnou neděli, se mladí lidé olomoucké arcidiecéze opět po dvou letech setkali se svými biskupy, aby se tak připojili ke světové církvi. I mladí z našeho děkanátu se v sobotu připojili a to hned počtem dvou plných autobusů. Motto pro tento den byl: „Jděte, získejte za učedníky všechny národy." (srov. Mt 28, 19) A tak mladí šli. Nejdříve jeli autobusem do Starého Města, odtamtud šli pěšky asi 5km na Velehrad. Tam, celí promrznutí, ale svěží, přišli a našli si místo v bazilice, kde začínala katecheze otce arcibiskupa Graubnera, která byla zakončena modlitbou Anděl Páně. Po obědě pokračovali mladí v programu výběrem jedné z nabízených přednášek nebo workshopů. Setkání pak bylo zakončeno mší svatou za přítomnosti všech přítomných knězů z celé arcidiecéze.
foto- Jana Šerá


Moravské pašije

Teatr Víti Marčíka
foto


IN víkend

Centrum pro rodinu pořadalo na faře v Nedašově víkend pro děvčata z našeho děkanátu
foto


Postní duch. obnova pro mládež

V sobotu 16. 2. 2013 se na ZŠ v Ujezdě u Val. Klobouk sešlo přes 100 mladých lidí, v čele se svým kaplanem pro mládež o. Janem Liškou, aby se tu společně dozvěděli, jak nejlíp prožít dobu postní... celý článek
foto Jana Šerávideo Vojta Trčka

Bob a Bobek ve Študlově

Scénka z Křesťanského plesu 2.2. 2013.Farní ples ve Študlově

foto
foto- Honza Sucháčekvideo Vojta Trčka

Bob a Bobek

Scénka z Křesťanského plesu 5.1. 2013.Křesťanský ples

foto Brigita OlivováARCHIV UDÁLOSTÍ: r 2012, r 2011, 2010, r. 2009, r. 2008,
Farnost    l    Akce    l    Historie    l    Fotogalerie    l    Kontakt    l    Farní charita    l    Centrum pro rodinu
© 2007 farnost VALAŠSKÉ KLOBOUKY   l   Webdesign: WWWendy | XHTML 1.0 | CSS 2.1